O'zbekiston Milliy
teleradiokompaniyasi

  • "O`zbekiston" Teleradiokanali
  • "Yoshlar" Teleradiokanali
  • "Sport" Teleradiokanali
  • "Toshkent" Teleradiokanali
  • "Madaniyat va ma’rifat" Telekanali
  • "Dunyo bo‘ylab" Telekanali
  • "Bolajon" Telekanali
  • "Navo" Telekanali
  • "Diyor" Telekanali
  • "Oilaviy" Telekanali
  • "Kinoteatr" Telekanali
  • "uzhd" Telekanali
  • "Mahalla" Telekanali
 • "O`zbekiston" Teleradiokanali
 • "Yoshlar" Teleradiokanali
 • "Toshkent" Teleradiokanali
 • "Mahalla" Telekanali
  • Andijon TRK
  • Buxoro TRK
  • Jizzax TRK
  • Qoraqalpog'iston TRK
  • Qashqadaryo TRK
  • Navoi TRK
  • Namangan TRK
  • Samarqand TRK
  • Sirdaryo TRK
  • Surxondaryo TRK
  • Farg'ona TRK
  • Xorazm TRK


O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi

NSS-12@570 E aloqa sun’iy yer yo‘ldoshi parametrlari:
Geostatsionar orbita darajasi – 57˚ sharqiy uzunlik
Transponder nomi – CAVO5/CANO5
Qabul qilish diapazoni – Ku
Qabul qilish chastotasi – 11.613,80 MHz
Qabul qilinuvchi signalning qutblanishi (polyarizatsiya) – gorizontal
Ma’lumot uzatish tezligi – 7373Kbit/s
FEC – 5/6
Modulyatsiya turi – QPSK