O'zbekiston Milliy
teleradiokompaniyasi

  • "O`zbekiston" Teleradiokanali
  • "Yoshlar" Teleradiokanali
  • "Sport" Teleradiokanali
  • "Toshkent" Teleradiokanali
  • "Madaniyat va ma’rifat" Telekanali
  • "Dunyo bo‘ylab" Telekanali
  • "Bolajon" Telekanali
  • "Navo" Telekanali
  • "Diyor" Telekanali
  • "Oilaviy" Telekanali
  • "Kinoteatr" Telekanali
  • "uzhd" Telekanali
  • "Mahalla" Telekanali
 • "O`zbekiston" Teleradiokanali
 • "Yoshlar" Teleradiokanali
 • "Toshkent" Teleradiokanali
 • "Mahalla" Telekanali
  • Andijon TRK
  • Buxoro TRK
  • Jizzax TRK
  • Qoraqalpog'iston TRK
  • Qashqadaryo TRK
  • Navoi TRK
  • Namangan TRK
  • Samarqand TRK
  • Sirdaryo TRK
  • Surxondaryo TRK
  • Farg'ona TRK
  • Xorazm TRK


"Diyor" Telekanali
LQ   HQ
Apple   Windows   RTSP
06:00Yurt madhi
06:05Diyor tongi
07:00Qoraqalpog`iston TRKning bevosita efiri; «Assalomu alaykum Qoraqalpog`iston!»
07:40Xabar
07:55Diyor iqlimi
08:00Andijon viloyat TRKning bevosita efiri; «Sport olamida»
08:15Nigox
08:30Diyor yangiliklari
08:50Diyor iqlimi
09:00Buxoro viloyat TRK bevosita efiri; «Diyor yangiliklari»
09:20Buxoro shashmaqomi
09:35Zamondosh
09:55Diyor iqlimi
10:00Jizzax viloyat TRKning bevosita efiri; «Diyor yangiliklari»
10:15Mushoira etadi davom
10:30Dugonalar
10:50Diyor iqlimi
11:00Navoiy viloyat TRKning bevosita efiri; «Diyor yangiliklari»
11:20Salomat bo`ling!
11:40Ayol qalbi
11:55Diyor iqlimi
12:00Namangan viloyat TRKning bevosita efiri; «Diyor yangiliklari»
12:20Meros
12:40Keramika
12:50Diyor iqlimi
13:00Diyor tongi
13:55Diyor iqlimi
14:00Samarqand viloyat TRK bevosita efiri vaqti; «Sayohat»
14:20Salomat bo`ling
14:35Durdona yurtim
14:55Diyor iqlimi
15:00Sirdaryo viloyat TRKning bevosita efiri; «Diyor yangiliklari»
15:20Ziyo maskani
15:40Fermer
15:55Diyor iqlimi
16:00Surxondaryo viloyati TRKning bevosita efiri; Diyor yangiliklari»
16:20Soz sehri
16:30Adabiyot gulshani
16:55Diyor iqlimi
17:00Farg`ona viloyat TRKning bevosita efiri; Diyor yangiliklari»
17:20Boringizga shukur
17:40Sport olami
17:55Diyor iqlimi
18:00Xorazm viloyat TRKning bevosita efiri; «Salomat bo`ling»
18:25Siyosat va masuliyat
18:55Diyor iqlimi
19:00Qashqadaryo viloyat TRKning bevosita efiri; «Diyor yangiliklari»
19:15Inson aziz bo`lgan yurt
19:35Ma`naviyatimiz sarchashmasi
19:55Diyor iqlimi
20:00Toshkent viloyati ko`rsatuvlari; «Diyor yangiliklari»
20:15Masala va echim
20:35Salomat bo`ling
20:55Bir raqam sharhi
21:00Yurtim jamoli
22:00Diyorimiz bo`ylab
23:00Diyor yangiliklari
23:15Nihol
23:30Hayot haqida
00:00Yurt madhi
00:05Andijon tomonlarda
00:20Moziy ko`zgusi
00:35Oltin meros
00:55Sirli belgilar
01:10Tashrif
01:35Ko`ngildagi dur
02:00Diyor yangiliklari
02:15Masala va echim
02:35Salomat bo`ling
02:55Yurtim jamoli
03:55Diyorimiz bo`ylab
04:55Gavhar so`zlar
05:15Nihol
05:30Hayot haqida
06:00Yurt madhi
06:05Diyor tongi
07:00Qoraqalpog`iston TRKning bevosita efiri; «Assalomu alaykum Qoraqalpog`iston!»
07:40Xabar
07:55Diyor iqlimi
08:00Andijon viloyat TRKning bevosita efiri; «Diyor bo`ylab»
08:15Yoshlar vaqti
08:30Diyor yangiliklari
08:50Diyor iqlimi
09:00Buxoro viloyat TRKning bevosita efiri; «Diyor yangiliklari»
09:20Buxoro shashmaqomi
09:35Qishlog`im
09:55Diyor iqlimi
10:00Jizzax viloyat TRKning bevosita efiri; «Diyor yangiliklari»
10:15Durdona
10:35Yoshlar vaqti
10:50Diyor iqlimi
10:55Diyor iqlimi
11:00Navoiy viloyat TRKning bevosita efiri; «Diyor yangiliklari»
11:20Tabarruk zamin
11:40Burch va majburiyat
11:55Diyor iqlimi
12:00Namangan viloyat TRKning bevosita efiri; «Diyor yangiliklari»
12:20Nuroniy
12:40Namangan belbog`lari
12:50Diyor iqlimi
13:00Diyor tongi
13:55Diyor iqlimi
14:00Samarqand viloyat TRKning bevosita efiri; «O`zbegim yoshlari»
14:20Javondagi javohir
14:40Diyor tabiati
14:55Diyor iqlimi
15:00Sirdaryo viloyat TRKning bevosita efiri; «Diyor yangiliklari»
15:20Yuzma yuz
15:35Learning English
15:55Diyor iqlimi
16:00Surhondaryo viloyat TRKning bevosita efiri; «Diyor yangiliklari»
16:20Soz sehri
16:30Yo`ldagi odam
16:55Diyor iqlimi
17:00Farg`ona TRKning bevosita efiri; «Diyor yangiliklari»
17:20Xalq bilan yuzma-yuz
17:40Taraqqiyot
17:55Diyor iqlimi
18:00Xorazm viloyat TRKning bevosita efiri; «Tehnika va taraqqiyot»
18:10Sokin oqshom
18:55Diyor iqlimi
19:00Qashqadaryo TRKning bevosita efiri; «Diyor yangiliklari»
19:15Kelajak poydevori
19:35Taraqqiyot sari
19:55Diyor iqlimi
20:00Toshkent viloyati ko`rsatuvlari; «Diyor yangiliklari»
20:15«Xalq bilan yuzma-yuz». (tibbiyot)
20:35Ayol qalbi
20:55Bir raqam sharhi
21:00Yurtim jamoli
22:00Diyorimiz bo`ylab
23:00Diyor yangiliklari
23:15Iste`dod
23:30Zakovat saltanati
00:00Yurt madhi
00:05Qadriyat
00:20Ma`naviyat qalb ko`zgusi
00:35Salomat bo`ling
00:55Moziy ko`zgusi
01:20Biz kimlarning avlodimiz?
01:45Diyor tabiati
02:00Diyor yangiliklari
02:15Tomorqa sirlari
02:30Ayol qalbi
02:50Yurtim jamoli
03:50Diyorimiz bo`ylab
04:50Meros
05:05Javohirnoma
05:30Zakovat saltanati
06:00Yurt madhi
06:05Diyor tongi
07:00Qoraqalpog`iston TRKning bevosita efiri; «Assalomu alaykum Qoraqalpog`iston!»
07:40Xabar
07:55Diyor iqlimi
08:00Andijon TRKning bevosita efiri; «Ayol qalbi»
08:15Ogoxlik
08:30Diyor yangiliklari
08:50Diyor iqlimi
09:00Buxoro TRKning bevosita efiri; «Diyor yangiliklari»
09:20Buxoro shashmaqomi
09:35Oltin xalqa
09:55Diyor iqlimi
10:00Jizzax TRKning bevosita efiri; «Navozanda»
10:20Nafis san`at
10:30Yoshlar nigohi
10:50Diyor iqlimi
11:00Navoiy TRKning bevosita efiri; «Diyor yangiliklari»
11:20Hayot va qonun
11:40Muqaddas burch
11:55Diyor iqlimi
12:00Namangan TRKning bevosita efiri; «Diyor yangiliklari»
12:20«Ma`naviyat sarchashmasi
12:40Tandirchi usta
12:55Diyor iqlimi
13:00Diyor tongi
13:55Diyor iqlimi
14:00Samarqand TRKning bevosita efiri; «Yoshlar vaqti»
14:15Bandlik dastur amalda
14:35Samarqand sayqali
14:55Diyor iqlimi
15:00Sirdaryo TRKning bevosita efiri; «Diyor yangiliklari»
15:20Qadriyat
15:40Yuzma yuz
15:55Diyor iqlimi
16:00Surxondaryo TRKning bevosita efiri; «Diyor yangiliklari»
16:20Soz sehri
16:30Mutaxassis maslahati
16:55Diyor iqlimi
17:00Farg`ona TRKning bevosita efiri; «Diyor yangiliklari»
17:20Adabiy muhit
17:40Ingliz tilini o`rganamiz
17:55Diyor iqlimi
18:00Xorazm TRKning bevosita efiri; «Sport dlya vsex»
18:25Mulk islohoti
18:55Diyor iqlimi
19:00Qashqadaryo TRKning bevosita efiri; «Diyor yangiliklari»
19:15Muqaddas qadamjolar
19:40Zamondosh
19:55Diyor iqlimi
20:00Toshkent viloyati ko`rsatuvlari; «Diyor yangiliklari»
20:15Xalq bilan yuzma-yuz
20:30Oltin halqa
20:55Bir raqam sharhi
21:00Yurtim jamoli
22:00Diyorimiz bo`ylab
23:00Diyor yangiliklari
23:15«Sog`lom hayot» tok-shou
23:40Nigoh
00:00Yurt madhi
00:05Ma`naviyat qalb ko`zgusi
00:20Izlanish
00:40Salomat bo`ling
01:00Menga so`z bering
01:30Diyor tabiati
01:45Meros
02:00Diyor yangiliklari
02:15Kelajak poydevori
02:35Oltin halqa
03:00Yurtim jamoli
04:00Diyorimiz bo`ylab
05:00Qishlog`im
05:15«Sog`lom hayot» tok-shou
05:40Nigoh